AKIT
English Eesti

outsourcing (2)

ostuteenused; teenuseost; väljasttellimine

olemus
pidevate teenuste ost
ettevõttesiseste alternatiivina,
näiteks infosüsteemide hoolduse allhange

ISO/IEC 27033:
hankijapoolne teenuste hankimine
oma tööülesannete täitmiseks vajalike
tugitegevuste sooritamiseks

ISO/IEC 27036:
teenuste hankimine
(koos toodetega või ilma toodeteta)
mingite tegevuste sooritamise toetuseks
mitte hankija, vaid tarnija ressurssidega

vt ka
- allhange