AKIT
English Eesti

outsourcing (1)

allhange

( = subcontracting)

olemus
ettevõtte mingite kohustuste ja ülesannete
täitmine teiselt ettevõttelt saadava teenusega

Wiktionary:
the transfer of a business function to an external service provider

vt ka
- teenuseost