AKIT
English Eesti

outsourcing (1)

allhange

( = subcontracting)

olemus
ettevõtte mingite kohustuste ja ülesannete
täitmine teiselt ettevõttelt saadava teenusena

Wiktionary:
The transfer of a business function to an external service provider.

vt ka
- teenuseost