AKIT
English Eesti

graph (3)

graaf

olemus
(a) seoseid kirjeldav matemaatiline objekt
(b) selle objekti piltesitus, mis
koosneb tippudest ja neid ühendavatest kaartest

piltlikult
http://www.differencebetween.com/wp-content/uploads/2011/05/DifferenceBetween_Directed_UnDirected_Graphs1.jpg

https://citricks.net/wp-content/uploads/Directed-Graph.png

formaalne määratlus
paar (V,E), kus
V on tippude v hulk ja E on kaarte e hulk,
st otseruudu VxV iga alamhulk

ülevaateid
http://mathworld.wolfram.com/Graph.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Graph_(discrete_mathematics)

rakendused
vt graafiteooria, rakendused

vt ka
- b-puu
- d-aarpuu
- graafi kaar
- graafi lõige
- graafiteooria
- graafi tüüp
- juurpuu
- multigraaf
- polügraaf
- puu
- sidus graaf
- suundgraaf
- tasakaalpuu
- täisalamgraaf
- täispuu