graph (3)

graaf

olemus
(a) seoseid kirjeldav matemaatiline objekt
(b) selle objekti piltesitus, mis
koosneb tippudest ja neid ühendavatest kaartest

Wiktionary:
3. (graph theory) a set of vertices (or nodes) connected together by edges; (formally) an ordered pair of sets (V, E), where the elements of V are called vertices or nodes and E is a set of pairs (called edges) of elements of V
4. (topology) a topological space which represents some graph (ordered pair of sets) and which is constructed by representing the vertices as points and the edges as copies of the real interval 0,1 and equipping the result with a particular topology called the graph topology


piltlikult
http://www.differencebetween.com/wp-content/uploads/2011/05/DifferenceBetween_Directed_UnDirected_Graphs1.jpg

https://citricks.net/wp-content/uploads/Directed-Graph.png

formaalne määratlus
paar (V,E), kus
V on tippude v hulk ja E on kaarte e hulk,
st otseruudu VxV iga alamhulk

ülevaateid
http://mathworld.wolfram.com/Graph.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Graph_(discrete_mathematics)

rakendused
vt graafiteooria, rakendused

vt ka
- b-puu
- d-aarpuu
- graafi kaar
- graafi lõige
- graafiteooria
- graafi tüüp
- juurpuu
- multigraaf
- polügraaf
- puu
- sidus graaf
- suundgraaf
- tasakaalpuu
- täisalamgraaf
- täispuu

Toimub laadimine

graph (3)

graaf

olemus
(a) seoseid kirjeldav matemaatiline objekt
(b) selle objekti piltesitus, mis
koosneb tippudest ja neid ühendavatest kaartest

Wiktionary:
3. (graph theory) a set of vertices (or nodes) connected together by edges; (formally) an ordered pair of sets (V, E), where the elements of V are called vertices or nodes and E is a set of pairs (called edges) of elements of V
4. (topology) a topological space which represents some graph (ordered pair of sets) and which is constructed by representing the vertices as points and the edges as copies of the real interval 0,1 and equipping the result with a particular topology called the graph topology


piltlikult
http://www.differencebetween.com/wp-content/uploads/2011/05/DifferenceBetween_Directed_UnDirected_Graphs1.jpg

https://citricks.net/wp-content/uploads/Directed-Graph.png

formaalne määratlus
paar (V,E), kus
V on tippude v hulk ja E on kaarte e hulk,
st otseruudu VxV iga alamhulk

ülevaateid
http://mathworld.wolfram.com/Graph.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Graph_(discrete_mathematics)

rakendused
vt graafiteooria, rakendused

vt ka
- b-puu
- d-aarpuu
- graafi kaar
- graafi lõige
- graafiteooria
- graafi tüüp
- juurpuu
- multigraaf
- polügraaf
- puu
- sidus graaf
- suundgraaf
- tasakaalpuu
- täisalamgraaf
- täispuu

Palun oodake...

Tõrge

graph (3)

graaf

olemus
(a) seoseid kirjeldav matemaatiline objekt
(b) selle objekti piltesitus, mis
koosneb tippudest ja neid ühendavatest kaartest

Wiktionary:
3. (graph theory) a set of vertices (or nodes) connected together by edges; (formally) an ordered pair of sets (V, E), where the elements of V are called vertices or nodes and E is a set of pairs (called edges) of elements of V
4. (topology) a topological space which represents some graph (ordered pair of sets) and which is constructed by representing the vertices as points and the edges as copies of the real interval 0,1 and equipping the result with a particular topology called the graph topology


piltlikult
http://www.differencebetween.com/wp-content/uploads/2011/05/DifferenceBetween_Directed_UnDirected_Graphs1.jpg

https://citricks.net/wp-content/uploads/Directed-Graph.png

formaalne määratlus
paar (V,E), kus
V on tippude v hulk ja E on kaarte e hulk,
st otseruudu VxV iga alamhulk

ülevaateid
http://mathworld.wolfram.com/Graph.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Graph_(discrete_mathematics)

rakendused
vt graafiteooria, rakendused

vt ka
- b-puu
- d-aarpuu
- graafi kaar
- graafi lõige
- graafiteooria
- graafi tüüp
- juurpuu
- multigraaf
- polügraaf
- puu
- sidus graaf
- suundgraaf
- tasakaalpuu
- täisalamgraaf
- täispuu

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!