AKIT
English Eesti

rooted tree

juurega puu, juurpuu