AKIT
English Eesti

root (4)

juur

(4a) n-es juur arvust a on arv, mille n-es aste on arv a

(4b) polünoomi juur = polünoomi nullkoht

(4c) juurpuu eritipp

(4d) hierarhia kõrgeim tase