AKIT
English Eesti

complete subgraph

täisalamgraaf

graafi tippude alamhulk, milles kõik tipud on omavahel kaarega ühendatud