AKIT
English Eesti

complete subgraph

täisalamgraaf

olemus
graafi tippude alamhulk,
milles kõik tipud on omavahel kaarega ühendatud

üksikasju
https://core.ac.uk/download/pdf/82233737.pdf