AKIT
English Eesti

graph edge

graafi kaar

olemus
graafi komponent:
- sõlmepaari lähiseos
- esitusel kujutatakse joonena

piltlikult
https://mathinsight.org/media/image/image/small_directed_network_labeled.png

täpsemalt
http://mathworld.wolfram.com/GraphEdge.html