AKIT
English Eesti

trusted verification function

usaldatav kontrollifunktsioon

olemus
ISO 22300:
funktsioon, mis kontrollib, kas
saadud ühene identifikaator kehtib või mitte,
ja korraldab reageerimise vastavalt reeglitele ja pääsuprivileegidele
=
function that verifies whether a unique identifier received is valid or not and manages a response according to rules and access privileges