AKIT
English Eesti

framework (1)

karkass (1)

Õ:metafooril on mõtet siis,
kui ta midagi analoogiaga selgitab;
arhitektuuris kannavd
ehitisi ja rajatisi karkassid,
mitte aknaraamid

olemus
oluline tugi- või alusstruktuur, sealhulgas
- keeruka teabe liigituse ja korralduse loogiline struktuur
- valdkonnaspetsiifilised millegi (näiteks süsteemi arhitektuuri) kirjeldamise reeglid, põhimõtted ja tavad vms

standardmääratlusi
ISO/TS 2779: loogiline struktuur keeruka teabe liigituseks ja korralduseks

ISO/TR 13054, 17791: oluline tugi- või alusstruktuur

ISO/IEC 19501: kogu süsteemi või selle osa mingit taaskasutatavat arhitektuuri spetsifitseerivaid mudelielemente sisaldav stereotüüpne pakett; tavaliselt sisaldab klasse, mustreid või malle

ISO/IEC/IEEE 31320: taaskasutatav lahendus (mudelid ja/või kood), mida saab detailiseerida (spetsialiseerida) ja laiendada paljude rakenduste üldise võimestiku mingi osa loomiseks

ISO 37500: dokumenteeritud juhiste kogum ühise arusaama loomiseks tööviiside kohta