AKIT
English Eesti

frame (2)

raam (1); raamistik (1); raamistus; karkass (2)

olemus
(2a) füüsiline kande- või ümbristarind
bicycle frame -- jalgrattaraam
box frame -- karpkere
doorframe -- uksepiidad
frame antenna -- raamantenn
framed structure -- sarrusstruktuur; karkass-struktuur
frameless body -- (auto) kandekere
frames -- prilliraam
frame saw-- 1. saeraam 2. raamsaag
framework -- tugikarkass; toestik
picture frame -- pildiraam
saw frame -- saeraam; saekaater
window frame -- aknaraam

(2b) virtuaalne piirdestik
frame agreement -- raamlepe; raamleping
frame analysis -- raamianalüüs
frame of reference -- taustsüsteem
timeframe -- ajavahemik