AKIT
English Eesti

acquisition (2)

hõive (2)

olemus
ülevõtt kontekstist sõltuvas tähenduses

näide
ISO/IEC 27037:
määratletud hulka kuuluvate andmete koopia loomine:
- hõive saadus on potentsiaalse digitõendi koopia

vt ka
- andmehõive
- biomeetriline hõive
- elushõive
- hõive (1)
- nõuete hõive
- tõendihõive