AKIT
English Eesti

capture

hõivama; hõive (1)

olemus
(1) kontekstist sõltuv ülevõtt
näide
ISO/TR 12037, hõive:
andmete teatud kujul jäädvustamine
nende sisestuseks arvutisse

(2) biomeetrias
ISO/IEC 19794, hõivama:
jäädvustama või
sõnade või piltidena
täpselt väljendama, nii et
andmed salvestataks arvutis
ISO/IEC 19794, 24713, ISO 19092, hõive:
lõppkasutajalt biomeetrilise proovi
võtu protsess

vt ka
- andmehõive
- biomeetriline hõive
- elushõive
- hõive (2)
- nõuete hõive
- tõendihõive