AKIT
English Eesti

specialised task

ametitöö

olemus
BSI etalonturbe süsteemis:
organisatsiooni otstarbest või missioonist tulenev töö,
äriprotsessi vaste riigiasutuses
=
in public institutions, the counterpart of business process

vt ka
- ametiprotsess
- töö (1)
- töö (2)
- töö (3), talitlus