AKIT
English Eesti

life-cycle definition

elutsükli määratlus

olemus
CC: elutsükli mudeli määratlus
ISO/IEC 15408:
definition of the life-cycle model