AKIT
English Eesti

ISKE

ISKE

olemus
Eesti riigiasutuste infosüsteemide
etalonturbe süsteem
- kolmeastmeline
- põhineb Saksa Infoturbe Liiduameti süsteemil
- lähteuuring ja algversioon: Cybernetica AS, 2003
- 2020. a. asendati Eesti infoturbestandardiga

veebileht
https://iske.ria.ee/8_06