comparison

võrdlus (1)

olemus
(a) kontekstist sõltuv kõrvutav vaatlus
Wiktionary:
2. an evaluation of the similarities and differences of one or more things relative to some other or each other
näiteid:
https://d3i71xaburhd42.cloudfront.net/5eda611895012a688ef7c11e5950888fd0dfc032/5-Table2-1.png

(b) biomeetrias
ISO/IEC 2382-37:
biomeetrilis(t)e proovi(de) ja biomeetrilis(t)e etaloni(de)
sarnasuse või erinevuse
hindamine, arvutamine või mõõtmine
= estimation, calculation or measurement of similarity or dissimilarity between a biometric probe(s) and a biometric reference(s)
näiteid:
https://media.springernature.com/lw785/springer-static/image/prt%3A978-1-4899-7488-4%2F6/MediaObjects/978-1-4899-7488-4_6_Part_Fig4-55_HTML.gif
https://sites.google.com/site/biometricsecuritysolutions/crossover-accuracy

vt ka
- biomeetriline omavõrdlus
- biomeetriline võõrvõrdlus
- loogiline võrdlus
- majanduslik võrdlus
- monovõrdlus
- simultaanvõrdlus
- võrdlus (2)
- võrdlusalus
- võrdlusanalüüs
- võrdluskatse
- võrdlusotsus
- võrdlusskoor
- üks-mitmega võrdlus
- üks-ühega võrdlus

Toimub laadimine

comparison

võrdlus (1)

olemus
(a) kontekstist sõltuv kõrvutav vaatlus
Wiktionary:
2. an evaluation of the similarities and differences of one or more things relative to some other or each other
näiteid:
https://d3i71xaburhd42.cloudfront.net/5eda611895012a688ef7c11e5950888fd0dfc032/5-Table2-1.png

(b) biomeetrias
ISO/IEC 2382-37:
biomeetrilis(t)e proovi(de) ja biomeetrilis(t)e etaloni(de)
sarnasuse või erinevuse
hindamine, arvutamine või mõõtmine
= estimation, calculation or measurement of similarity or dissimilarity between a biometric probe(s) and a biometric reference(s)
näiteid:
https://media.springernature.com/lw785/springer-static/image/prt%3A978-1-4899-7488-4%2F6/MediaObjects/978-1-4899-7488-4_6_Part_Fig4-55_HTML.gif
https://sites.google.com/site/biometricsecuritysolutions/crossover-accuracy

vt ka
- biomeetriline omavõrdlus
- biomeetriline võõrvõrdlus
- loogiline võrdlus
- majanduslik võrdlus
- monovõrdlus
- simultaanvõrdlus
- võrdlus (2)
- võrdlusalus
- võrdlusanalüüs
- võrdluskatse
- võrdlusotsus
- võrdlusskoor
- üks-mitmega võrdlus
- üks-ühega võrdlus

Palun oodake...

Tõrge

comparison

võrdlus (1)

olemus
(a) kontekstist sõltuv kõrvutav vaatlus
Wiktionary:
2. an evaluation of the similarities and differences of one or more things relative to some other or each other
näiteid:
https://d3i71xaburhd42.cloudfront.net/5eda611895012a688ef7c11e5950888fd0dfc032/5-Table2-1.png

(b) biomeetrias
ISO/IEC 2382-37:
biomeetrilis(t)e proovi(de) ja biomeetrilis(t)e etaloni(de)
sarnasuse või erinevuse
hindamine, arvutamine või mõõtmine
= estimation, calculation or measurement of similarity or dissimilarity between a biometric probe(s) and a biometric reference(s)
näiteid:
https://media.springernature.com/lw785/springer-static/image/prt%3A978-1-4899-7488-4%2F6/MediaObjects/978-1-4899-7488-4_6_Part_Fig4-55_HTML.gif
https://sites.google.com/site/biometricsecuritysolutions/crossover-accuracy

vt ka
- biomeetriline omavõrdlus
- biomeetriline võõrvõrdlus
- loogiline võrdlus
- majanduslik võrdlus
- monovõrdlus
- simultaanvõrdlus
- võrdlus (2)
- võrdlusalus
- võrdlusanalüüs
- võrdluskatse
- võrdlusotsus
- võrdlusskoor
- üks-mitmega võrdlus
- üks-ühega võrdlus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!