AKIT
English Eesti

comparison

võrdlus (1)

olemus

(1) kontekstist sõltuv kõrvutav hindamine

(2) biomeetrias

ISO/IEC 19794, 2382, 24713, 24761:
biomeetrilis(t)e proovi(de) ja biomeetrilis(t)e etaloni(de) sarnasuse või erinevuse hindamine, arvutamine või mõõtmine

ISO/IEC TR 24741: tuvastuseks esitatud biomeetriliste proovide (või biomeetriliste erisuste või biomeetriliste mudelite) ning biomeetriliste etalonide vahelise sarnasuse või erinevuse arvutamine või mõõtmine

vt ka
- biomeetriline omavõrdlus
- biomeetriline võõrvõrdlus
- loogiline võrdlus
- majanduslik võrdlus
- monovõrdlus
- simultaanvõrdlus
- võrdlus (2)
- võrdlusalus
- võrdlusanalüüs
- võrdluskatse
- võrdlusotsus
- võrdlusskoor
- üks-mitmega võrdlus
- üks-ühega võrdlus