AKIT
English Eesti

password verification data

paroolikontrolli andmed

olemus
ISO/IEC 11770:
andmed, mille abil kontrollitakse,
kas olem teab nõutavat parooli

vt ka
- pääsu reguleerimine