AKIT
English Eesti

live data (1)

pärisandmed

olemus
tegelikuks tööks kasutatavad andmed
- vastandina test- või demoandmetele