AKIT
English Eesti

indicia

ajakirja trükiandmed

olemus
kirjastamisandmed,
enamasti tiitellehe pöördel

täpsemalt
https://en.wikipedia.org/wiki/Indicia_(publishing)

vt ka
- impressum