AKIT
English Eesti

imprint (2)

impressum, trükiandmed; kirjastaja

olemus
(2a) andmed trükise
kirjastaja, avaldamiskoha ja -aja jms kohta:
- harilikult tiitellehe pöördel
- võõrkeelsed vasted on ligikaudsed
ja sõltuvad õigusruumist

ISO 5127:
andmed, mis näitavad dokumendi
- avaldamiskohta
- kirjastajat
- kirjastamise ja trükkimise aastat
- trükiprotsessi
- autoriõigust (mõnikord)

(2b) kirjastaja ärinimi
https://en.wikipedia.org/wiki/Imprint_(trade_name)

vt ka
- ajakirja trükiandmed