imprint (2)

impressum, trükiandmed; kirjastaja

olemus
(2a) andmed trükise kirjastaja, avaldamiskoha ja -aja jms kohta,
harilikult tiitellehe pöördel;
võõrkeelsed vasted on ligikaudsed ja sõltuvad õigusruumist
ISO 5127:
andmed, mis näitavad dokumendi avaldamiskohta, kirjastajat, kirjastamise ja trükkimise aastat, mõnikord ka autoriõigust
= data comprising the place of publication, publisher, year of publication and printing and sometimes the copyright notice of a document

(2b) kirjastaja ärinimi
ISO 5127:
trade name or brand under which a work is published
= käibenimi või kaubamark, mille all töö avaldatakse
https://en.wikipedia.org/wiki/Imprint_(trade_name)

vt ka
- ajakirja trükiandmed

Toimub laadimine

imprint (2)

impressum, trükiandmed; kirjastaja

olemus
(2a) andmed trükise kirjastaja, avaldamiskoha ja -aja jms kohta,
harilikult tiitellehe pöördel;
võõrkeelsed vasted on ligikaudsed ja sõltuvad õigusruumist
ISO 5127:
andmed, mis näitavad dokumendi avaldamiskohta, kirjastajat, kirjastamise ja trükkimise aastat, mõnikord ka autoriõigust
= data comprising the place of publication, publisher, year of publication and printing and sometimes the copyright notice of a document

(2b) kirjastaja ärinimi
ISO 5127:
trade name or brand under which a work is published
= käibenimi või kaubamark, mille all töö avaldatakse
https://en.wikipedia.org/wiki/Imprint_(trade_name)

vt ka
- ajakirja trükiandmed

Palun oodake...

Tõrge

imprint (2)

impressum, trükiandmed; kirjastaja

olemus
(2a) andmed trükise kirjastaja, avaldamiskoha ja -aja jms kohta,
harilikult tiitellehe pöördel;
võõrkeelsed vasted on ligikaudsed ja sõltuvad õigusruumist
ISO 5127:
andmed, mis näitavad dokumendi avaldamiskohta, kirjastajat, kirjastamise ja trükkimise aastat, mõnikord ka autoriõigust
= data comprising the place of publication, publisher, year of publication and printing and sometimes the copyright notice of a document

(2b) kirjastaja ärinimi
ISO 5127:
trade name or brand under which a work is published
= käibenimi või kaubamark, mille all töö avaldatakse
https://en.wikipedia.org/wiki/Imprint_(trade_name)

vt ka
- ajakirja trükiandmed

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!