AKIT
English Eesti

data reconstitution

andmestu taasloomine

olemus
ISO/IEC-2382:
avariijärgne andmestu taastamine
teistest allikatest saadud andmeüksuste
kogumise ja ühendamise teel