AKIT
English Eesti

test data

testandmed

olemus
ISO/IEC/IEEE 29119:
testimismallide sisendandmeteks loodud või valitud andmed
- peavad rahuldama nõudeid sisendandmetele
- võidakse määrata testimisplaanis, -mallis või -protseduuris