AKIT
English Eesti

input (2)

sisendandmed

( = input data)

Õ:sisendiks nimetamine on eksitav

olemus
andmed, mis sisestatakse
süsteemi, protsessi, seadmesse vms
ISO/IEC 2382:
andmed, mis sisestatakse
infotöötlussüsteemi või selle ossa,
nende talletuseks või töötluseks

näiteid
https://tubemint.com/html-5-all-input-data-types/