input (2)

sisendandmed

( = input data)
Õ: sisendiks nimetamine on eksitav

olemus
andmed, mis sisestatakse süsteemi, protsessi, seadmesse vm

ISO/IEC 2382:
andmed, mis nende talletuseks või töötluseks sisestatakse
infotöötlussüsteemi või ta suvalisse ossa,
=
data entered into an information processing system or any of its parts for storage or processing

näiteid
https://tubemint.com/html-5-all-input-data-types/

Toimub laadimine

input (2)

sisendandmed

( = input data)
Õ: sisendiks nimetamine on eksitav

olemus
andmed, mis sisestatakse süsteemi, protsessi, seadmesse vm

ISO/IEC 2382:
andmed, mis nende talletuseks või töötluseks sisestatakse
infotöötlussüsteemi või ta suvalisse ossa,
=
data entered into an information processing system or any of its parts for storage or processing

näiteid
https://tubemint.com/html-5-all-input-data-types/

Palun oodake...

Tõrge

input (2)

sisendandmed

( = input data)
Õ: sisendiks nimetamine on eksitav

olemus
andmed, mis sisestatakse süsteemi, protsessi, seadmesse vm

ISO/IEC 2382:
andmed, mis nende talletuseks või töötluseks sisestatakse
infotöötlussüsteemi või ta suvalisse ossa,
=
data entered into an information processing system or any of its parts for storage or processing

näiteid
https://tubemint.com/html-5-all-input-data-types/

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!