AKIT
English Eesti

small data

väikeandmed

olemus
mahult ja vormingult "inimlikud" andmed:
- informatiivsed ja tegutsemise korralduseks sobivad
- võivad olla tuletatud masinapõhistest suurandmetest