AKIT
English Eesti

standing data

püsiandmed

olemus
suhteliselt muutumatud tugiandmed
- näiteks pangakontode numbrid
vastandina dünaamilisematele hetkeandmetele
- näiteks kontoseisudele