AKIT
English Eesti

biometric image data

biomeetrilise kujutise andmed, biomeetriapildi andmed

olemus
ISO/IEC 19794:
eeltöödeldud biomeetriliaandmed,
- mis tulenevad kasutaja
anatoomilise, st staatilise
biomeetrilise erisuse esitusest ja
- mida esindavad pikselid
mingis ruumikoordinaatide süsteemis
- näiteks sõrmejäljekujutise andmed

näiteid
http://egovstandards.gov.in/sites/default/files/Iris%20Image%20Data%20Standard%20Ver1.0.pdf

http://www.passport.go.kr/img/download/vol2.pdf