AKIT
English Eesti

raw data

toorandmed

(suhteliselt, st kõnealuse protsessiga) töötlemata