AKIT
English Eesti

text data

tekstandmed

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
- suvalisi märke sisaldav andmetüüp
- ettemääratud tähenduseta märkide jadad