AKIT
English Eesti

vector data

vektorandmed

näide
ISO 19262:
kujutise digitaalne kirjeldus punktide
ja geomeetrilist kujundit kirjeldavate
matemaatiliste funktsioonide sarjana

vt ka
- vektor