AKIT
English Eesti

input (3)

lähteandmed

Õ:sisendiks nimetamine on eksitav

olemus
andmed, mis on
projekti, plaani, analüüsi, hindamise vms aluseks
=
the predefined initial data that are processed to produce the result