AKIT
English Eesti

input (3)

lähteandmed

Õ:sisendiks nimetamine on eksitav

olemus
andmed, mis on
projekti, plaani, analüüsi, hindamise vms aluseks

näiteid
https://www.johner-institute.com/articles/regulatory-affairs/and-more/design-input/