AKIT
English Eesti

message digest

sõnumilühend

olemus
pöördumatult pakitud sõnum
- arvutatakse mingi algoritmiga
------ näiteks räsifunktsiooniga
- sageli on räsi sünonüüm
- andmete tervikluse kontrolliks võrreldakse
sõnumile lisatud algset lühendit hiljem arvutatuga
- algeline erijuht on kontrollsumma

täpsemalt
https://www.slideshare.net/dkodam92/message-digest-digital-signature

vt ka
- digitaalsignatuur
- räsi