AKIT
English Eesti

seal (1)

pitser; pitsat; plomm

Õ:pitsat on pitseri löömise vahend, pitser on pitsatijälg

(1a) tavalises füüsilises tähenduses

(1b) ISO/IEC 10181, pitser: krüptograafiline kontrollväärtus
- toetab terviklust, kuid mitte salgamatust
- salgamistõrje mehhanismid võivad aga kasutada pitserit näiteks usaldatava kolmanda poolega toimuva suhtluse tervikluse kaitseks
- pitseerituks (sealed) nimetatakse sellise väärtusega varustatud andmeüksust

vt ka
- digipitser, digitempel (2)
- elektronpitser, e-pitser
- kesksuur ümarpitser; kesksuur ümartempel
- nelinurkpitser, nelinurktempel
- ovaalpitser; ovaaltempel
- pitseeritud talletus
- reljeefpitsat; reljeefpitser
- suur ümarpitser; suur ümartempel
- väike ümarpitser; väike ümartempel
- värvipitsat; värvipitser
- värvireljeefpitser