AKIT
English Eesti

electronic seal (1)

elektrooniline pitser, elektronpitser, e-pitser

olemus
Euroopa Komisjon (2012), eIDAS: dokumendile ta päritolu ja tervikluse tagamiseks pandud pitseri elektrooniline ekvivalent
- tehniliselt ei erine digitaalsignatuurist, kuid
- eIDAS määrab, et võib kuuluda ainult juriidilisele isikule ja määratleb kolm alaliiki

täpsemalt
http://fod.ie/wp-content/uploads/2016/12/eIDAS-Reg-Article-1.pdf

https://ec.europa.eu/futurium/en/content/confirm-it-e-seal

https://www.secrypt.de/en/solutions/electronic-seal/