AKIT
English Eesti

source integrity

allikaterviklus

olemus
teabe allikate usaldusväärsus

vt ka
- andmeterviklus
- päritolu kinnitus