AKIT
English Eesti

source integrity

allikaterviklus

olemus
teabe või muu ressursi päritolu usaldusväärsus
= reliability of information/resource origin

vt ka
- andmeterviklus
- autentsus
- päritolu kinnitus