AKIT
English Eesti

referential integrity

viiteterviklus

olemus
andmete loogiline kooskõla andmebaasis,
- sealhulgas tühjade viidete puudumine, st seose mõlema poole olemasolu

ISO/IEC 2382, 20944: relatsioonide hulga omadus, mille korral võõrvõtmete atribuudiväärtused on tühiväärtused või kattuvad teiste relatsioonide primaarvõtmete väärtustega

ISO/IEC/IEEE 31320:
(a) viite eksisteerivale objektile viitamise tagatus
(b) kõigi mingi seose kohta spetsifitseeritud tingimuste tõesuse tagatus

täpsemalt
https://www.slideshare.net/JubinRaju1/referential-integrity-73648344

http://laerer.rhs.dk/moal/second%20semester/slides/min%20relational%20model.ppt

http://computing.unn.ac.uk/raqueldbsystem/content/RAQUEL%20the%20Language/Using%20RAQUEL%20to%20Teach%20SQL/LectureNotes/5-ReferentialIntegrity.pdf

http://www.odbms.org/wp-content/uploads/2005/11/007.02-Blaha-Referential-Integrity-Is-Important-For-Databases-November-2005.pdf

https://pdfs.semanticscholar.org/d60a/821602d3969845017497230ca9fcc2ece394.pdf