AKIT
English Eesti

TOE resource

hindamisobjekti ressurss

CC:
suvaline hindamisobjektis kasutatav või tarbitav ressurss