AKIT
English Eesti

mean time between service incidents

keskmine teenuseintsidentide vaheline aeg. MTBSI