AKIT
English Eesti

library

teek

olemus
üldiseks korduvaks kasutamiseks määratud infoobjektikogu

näiteid
- tarkvarateek
- mooduliteek
- makroteek
- arendusteek