AKIT
English Eesti

Ent library

õiguseteek

olemus
ISO/IEC 19770:
tarind, mis hoiab andmeid mitme õiguseskeemi kohta:
- enamasti andmebaas
- võib olla ka fail või muu andmetalletuse mehhanism

näiteid
https://www.cse.unr.edu/~miles/ops/entlibrary.htm

https://help.1e.com/display/APC52/The+Entitlements+library