construct

tarind

olemus
füüsiline või abstraktne struktureeritud tehis

ISO 10209, IEC 82045:
modelleeritav mõiste või fakt
=
concept or fact that is modelled

ISO/TS 18876:
mõiste esitus mingis formaalse notatsiooni süsteemis
=
representation of a concept in some formal notation system

ISO 33003:
kontseptsioon, mida soovitakse
protsessi hindamistega mõõta, näiteks
abstraktne idee, kujutis, alusteema või ainestik
=
concept such as the abstract idea, image, underlying theme, or subject matter that one wishes to measure using process assessments

näiteid
https://www.merriam-webster.com/dictionary/social%20construct

https://dev.to/lucpattyn/programming-constructs-for-beginners--jae

https://en.wikipedia.org/wiki/Construct

Toimub laadimine

construct

tarind

olemus
füüsiline või abstraktne struktureeritud tehis

ISO 10209, IEC 82045:
modelleeritav mõiste või fakt
=
concept or fact that is modelled

ISO/TS 18876:
mõiste esitus mingis formaalse notatsiooni süsteemis
=
representation of a concept in some formal notation system

ISO 33003:
kontseptsioon, mida soovitakse
protsessi hindamistega mõõta, näiteks
abstraktne idee, kujutis, alusteema või ainestik
=
concept such as the abstract idea, image, underlying theme, or subject matter that one wishes to measure using process assessments

näiteid
https://www.merriam-webster.com/dictionary/social%20construct

https://dev.to/lucpattyn/programming-constructs-for-beginners--jae

https://en.wikipedia.org/wiki/Construct

Palun oodake...

Tõrge

construct

tarind

olemus
füüsiline või abstraktne struktureeritud tehis

ISO 10209, IEC 82045:
modelleeritav mõiste või fakt
=
concept or fact that is modelled

ISO/TS 18876:
mõiste esitus mingis formaalse notatsiooni süsteemis
=
representation of a concept in some formal notation system

ISO 33003:
kontseptsioon, mida soovitakse
protsessi hindamistega mõõta, näiteks
abstraktne idee, kujutis, alusteema või ainestik
=
concept such as the abstract idea, image, underlying theme, or subject matter that one wishes to measure using process assessments

näiteid
https://www.merriam-webster.com/dictionary/social%20construct

https://dev.to/lucpattyn/programming-constructs-for-beginners--jae

https://en.wikipedia.org/wiki/Construct

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!