establishing the context

konteksti määramine

olemus
sõltub kontekstist

infoturbes
ISO Guide 73:
riski haldamisel arvessevõetavate
välis- ja siseparameetrite määratlemine ning
riskihalduse poliitikale
käsitlusala ja riski kriteeriumide kehtestamine
= defining the external and internal parameters to be taken into account when managing risk, and setting the scope and risk criteria for the risk management policy

https://survey.charteredaccountantsanz.com/risk_management/small-firms/context.aspx

https://statswiki.unece.org/display/GORM/2.1+Establishing+the+context

Toimub laadimine

establishing the context

konteksti määramine

olemus
sõltub kontekstist

infoturbes
ISO Guide 73:
riski haldamisel arvessevõetavate
välis- ja siseparameetrite määratlemine ning
riskihalduse poliitikale
käsitlusala ja riski kriteeriumide kehtestamine
= defining the external and internal parameters to be taken into account when managing risk, and setting the scope and risk criteria for the risk management policy

https://survey.charteredaccountantsanz.com/risk_management/small-firms/context.aspx

https://statswiki.unece.org/display/GORM/2.1+Establishing+the+context

Palun oodake...

Tõrge

establishing the context

konteksti määramine

olemus
sõltub kontekstist

infoturbes
ISO Guide 73:
riski haldamisel arvessevõetavate
välis- ja siseparameetrite määratlemine ning
riskihalduse poliitikale
käsitlusala ja riski kriteeriumide kehtestamine
= defining the external and internal parameters to be taken into account when managing risk, and setting the scope and risk criteria for the risk management policy

https://survey.charteredaccountantsanz.com/risk_management/small-firms/context.aspx

https://statswiki.unece.org/display/GORM/2.1+Establishing+the+context

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!