internal context

sisekontekst

olemus
ISO Guide 73, ISO/IEC 27000:
sisekeskkond, milles organisatsioon taotleb oma eesmärke
ja mille koostisse võivad kuuluda
- valitsemine, korraldusstruktuur, rollid, vastutused
- poliitikad, eesmärgid ja strateegiad
- võimed ressurssidena ja teadmistena (näiteks kapital,
aeg, inimesed, protsessid, süsteemid, tehnoloogiad)
- infosüsteemid, infovood ja otsustusprotsessid
(formaalsed ja mitteformaalsed)
- suhted sisemiste riskiosalistega ning
nende tajumused ja väärtused
- organisatsiooni kultuur
- organisatsioonis kasutatavad standardid, suunised ja mudelid
- lepinguliste suhete kuju ja ulatus
=
internal environment in which the organization seeks to achieve its objectives
Note 1. Internal context can include:
— governance, organizational structure, roles and accountabilities;
— policies, objectives, and the strategies that are in place to achieve them;
— the capabilities, understood in terms of resources and knowledge (e.g. capital, time, people, processes, systems and technologies);
— information systems, information flows and decision-making processes (both formal and informal);
— relationships with, and perceptions and values of, internal stakeholders);
— the organization's culture;
— standards, guidelines and models adopted by the organization;
— form and extent of contractual relationships.


ülevaateid
https://advisera.com/9001academy/knowledgebase/how-to-identify-the-context-of-the-organization-in-iso-90012015/

https://www.ideagen.com/thought-leadership/blog/iso-90012015-revision-explained-context-of-the-organisation

https://www.doe.gov.ph/sites/default/files/pdf/pep/iso-9001-2015-mod2_clause_4.pdf

Toimub laadimine

internal context

sisekontekst

olemus
ISO Guide 73, ISO/IEC 27000:
sisekeskkond, milles organisatsioon taotleb oma eesmärke
ja mille koostisse võivad kuuluda
- valitsemine, korraldusstruktuur, rollid, vastutused
- poliitikad, eesmärgid ja strateegiad
- võimed ressurssidena ja teadmistena (näiteks kapital,
aeg, inimesed, protsessid, süsteemid, tehnoloogiad)
- infosüsteemid, infovood ja otsustusprotsessid
(formaalsed ja mitteformaalsed)
- suhted sisemiste riskiosalistega ning
nende tajumused ja väärtused
- organisatsiooni kultuur
- organisatsioonis kasutatavad standardid, suunised ja mudelid
- lepinguliste suhete kuju ja ulatus
=
internal environment in which the organization seeks to achieve its objectives
Note 1. Internal context can include:
— governance, organizational structure, roles and accountabilities;
— policies, objectives, and the strategies that are in place to achieve them;
— the capabilities, understood in terms of resources and knowledge (e.g. capital, time, people, processes, systems and technologies);
— information systems, information flows and decision-making processes (both formal and informal);
— relationships with, and perceptions and values of, internal stakeholders);
— the organization's culture;
— standards, guidelines and models adopted by the organization;
— form and extent of contractual relationships.


ülevaateid
https://advisera.com/9001academy/knowledgebase/how-to-identify-the-context-of-the-organization-in-iso-90012015/

https://www.ideagen.com/thought-leadership/blog/iso-90012015-revision-explained-context-of-the-organisation

https://www.doe.gov.ph/sites/default/files/pdf/pep/iso-9001-2015-mod2_clause_4.pdf

Palun oodake...

Tõrge

internal context

sisekontekst

olemus
ISO Guide 73, ISO/IEC 27000:
sisekeskkond, milles organisatsioon taotleb oma eesmärke
ja mille koostisse võivad kuuluda
- valitsemine, korraldusstruktuur, rollid, vastutused
- poliitikad, eesmärgid ja strateegiad
- võimed ressurssidena ja teadmistena (näiteks kapital,
aeg, inimesed, protsessid, süsteemid, tehnoloogiad)
- infosüsteemid, infovood ja otsustusprotsessid
(formaalsed ja mitteformaalsed)
- suhted sisemiste riskiosalistega ning
nende tajumused ja väärtused
- organisatsiooni kultuur
- organisatsioonis kasutatavad standardid, suunised ja mudelid
- lepinguliste suhete kuju ja ulatus
=
internal environment in which the organization seeks to achieve its objectives
Note 1. Internal context can include:
— governance, organizational structure, roles and accountabilities;
— policies, objectives, and the strategies that are in place to achieve them;
— the capabilities, understood in terms of resources and knowledge (e.g. capital, time, people, processes, systems and technologies);
— information systems, information flows and decision-making processes (both formal and informal);
— relationships with, and perceptions and values of, internal stakeholders);
— the organization's culture;
— standards, guidelines and models adopted by the organization;
— form and extent of contractual relationships.


ülevaateid
https://advisera.com/9001academy/knowledgebase/how-to-identify-the-context-of-the-organization-in-iso-90012015/

https://www.ideagen.com/thought-leadership/blog/iso-90012015-revision-explained-context-of-the-organisation

https://www.doe.gov.ph/sites/default/files/pdf/pep/iso-9001-2015-mod2_clause_4.pdf

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!