AKIT
English Eesti

internal context

sisekontekst

olemus
ISO Guide 73, ISO/IEC 27000:
sisekeskkond, milles
organisatsioon taotleb oma eesmärke:
- valitsemine, struktuur, rollid, vastutused
- poliitikad, eesmärgid, strateegiad
- võimed ressurssidena ja teadmistena:
----- kapital
----- aeg
----- inimesed
----- protsessid
----- süsteemid
----- tehnoloogiad
- infosüsteemid, infovood, otsustusprotsessid
- suhted sisemiste riskiosalistega,
tajumused ja väärtused
- organisatsiooni kultuur
- kohaldatavad standardid, suunised ja mudelid
- lepingulised suhted

ülevaateid
https://advisera.com/9001academy/knowledgebase/how-to-identify-the-context-of-the-organization-in-iso-90012015/

https://www.ideagen.com/thought-leadership/blog/iso-90012015-revision-explained-context-of-the-organisation

https://www.doe.gov.ph/sites/default/files/pdf/pep/iso-9001-2015-mod2_clause_4.pdf