AKIT
English Eesti

certificate chaining

ahelsertifitseerimine

olemus
sertifitseerimiskeskuste
hierarhilise süsteemi
rakendamine PKI-s:
- iga keskus sertifitseerib
madalama taseme keskuse võtmeid
- madalaima taseme keskus
sertifitseerib asutuste või
lõppkasutajate võtmeid

täpsemalt
https://www.sysadmins.lv/blog-en/certificate-chaining-engine-how-this-works.aspx

http://www.oasis-pki.org/pdfs/Understanding_Path_construction-DS2.pdf