AKIT
English Eesti

certificate generating application

sertifikaadi genereerimise rakendus, CGA

olemus
prTS 419221: rakenduselementide kogum, mis tellib SVD-andmed seadmelt, mis direktiivsertifikaadi genereerimiseks genereerib SCD ja SVD paari

autentsuskontroll
CGA kontrollib SVD autentsust
(i) SCD ja SVD vahelise vastavuse SSCD-tõestusega ja
(ii) kontrollides saadud SVD saatjat ja terviklust