AKIT
English Eesti

certificate generating application

sertifikaadi genereerimise rakendus, CGA

olemus
prTS 419221:
rakenduselementide kogum,
tellib SVD-andmed seadmelt, mis
direktiivsertifikaadi genereerimiseks
genereerib SCD ja SVD paari

autentsuskontroll
CGA kontrollib SVD autentsust
(i) SCD ja SVD vahelise vastavuse
SSCD-tõestusega ning
(ii) kontrollides saadud SVD
saatjat ja terviklust