AKIT
English Eesti

very high assurance certificate

tippkindel sertifikaat

olemus
sõltub kontekstist, lisameetmena võib nõuda
näiteks taotleja füüsilist kohalolekut

näiteid
www.eweek.com/security/who-are-you-surfin-new-ways-to-be-certin

http://www.corpstore.in/coimbatore/digital-signature-certificate-coimbatore.php