AKIT
English Eesti

decoupling (1)

lahtisidestus

olemus
kontekstist sõltuv komponentide isoleerimine

(1a) elektroonikas:
(1a1) alalisvoolu tõkestamine vahelduvvooluahelas
https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-101.pdf
(1a2) ahelate elektriline eraldamine optilise sidestusega
https://zenodo.org/record/1289223/files/article.pdf

(1b) tarkvaras:
komponentide muutmine autonoomseteks, et
hõlbustada muudatusi ja vähendada vigade toimet
https://softwareengineering.stackexchange.com/questions/244476/what-is-decoupling-and-what-development-areas-can-it-apply-to

vt ka
- sidestus