AKIT
English Eesti

correspondence

vastavus (3)

olemus
(1) üldises tähenduses: kooskõla või ekvivalentsus
(2) matemaatikas: = binaarseos

vt ka
- vastavus (1)
- vastavus (2)
- üksühene vastavus