AKIT
English Eesti

intermediate biometric sample

biomeetriline vaheproov

ISO/IEC 2382, ISO/IEC 19794: biomeetriaproovi vahetöötlusega saadud biomeetriline proov
- võidi kohandada biomeetriliste erisuste väljaeraldamiseks
- võidi tihendada kompaktsemaks salvestuseks
- vms