intermediate biometric sample processing

biomeetriaproovi vahetöötlus

olemus
ISO/IEC 2382-37, ISO/IEC 19794-1
igasugune biomeetriaproovi manipuleerimine,
mis ei väljasta biomeetrilisi tunnuseid
NÄITEID kärpimine, harvendus, tihendus,
vormingu teisendus, pildiväärindus
Märkus 1 Biomeetriaproovi vahetöötlus
muudab signaali või andmete esitust.
= any manipulation of a biometric sample that does not produce biometric features
EXAMPLE: Cropping, down-sampling, compression, conversion to data interchange formats standard and image enhancement.
Note 1. Intermediate biometric sample processing changes the representation of the signal or data.


standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:24761:ed-2:v1:en

https://www.sis.se/api/document/preview/917139/

Toimub laadimine

intermediate biometric sample processing

biomeetriaproovi vahetöötlus

olemus
ISO/IEC 2382-37, ISO/IEC 19794-1
igasugune biomeetriaproovi manipuleerimine,
mis ei väljasta biomeetrilisi tunnuseid
NÄITEID kärpimine, harvendus, tihendus,
vormingu teisendus, pildiväärindus
Märkus 1 Biomeetriaproovi vahetöötlus
muudab signaali või andmete esitust.
= any manipulation of a biometric sample that does not produce biometric features
EXAMPLE: Cropping, down-sampling, compression, conversion to data interchange formats standard and image enhancement.
Note 1. Intermediate biometric sample processing changes the representation of the signal or data.


standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:24761:ed-2:v1:en

https://www.sis.se/api/document/preview/917139/

Palun oodake...

Tõrge

intermediate biometric sample processing

biomeetriaproovi vahetöötlus

olemus
ISO/IEC 2382-37, ISO/IEC 19794-1
igasugune biomeetriaproovi manipuleerimine,
mis ei väljasta biomeetrilisi tunnuseid
NÄITEID kärpimine, harvendus, tihendus,
vormingu teisendus, pildiväärindus
Märkus 1 Biomeetriaproovi vahetöötlus
muudab signaali või andmete esitust.
= any manipulation of a biometric sample that does not produce biometric features
EXAMPLE: Cropping, down-sampling, compression, conversion to data interchange formats standard and image enhancement.
Note 1. Intermediate biometric sample processing changes the representation of the signal or data.


standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:24761:ed-2:v1:en

https://www.sis.se/api/document/preview/917139/

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!