AKIT
English Eesti

control (2a)

juhttoime

= actuating input

olemus
süsteemi või objekti olekut
sihipäraselt muuta võimaldav sisendmuutuja,
juhtimissüsteemi väljundmuutuja

piltlikult
https://www.tutorialspoint.com/control_systems/images/open_loop.jpg

vt ka
- juhtseadis